هر سال دو بار پذیرش بر اساس معدل دیپلم و در مقاطع کاردانی و کارشناسی انجام می گیرد.

شرایط مورد نیاز متقاضیان :

1-داشتن دیپلم نظام قدیم (چهار ساله،شش ساله نظری و هنرستان)یا دیپلم سه ساله نظام جدید، دیپلم جدید فنی حرفه ای و یا کارو دانش برای مقطع کاردانی و داشتن مدرک کاردانی برای متقاضیان کارشناسی ناپیوسته

2-روش گزینش دانشجو تنها بر اساس معدل کل دیپلم با در نظر گرفتن سهمیه های مربوط به شاغلین-متقاضیان بومی و عزیزان ایثار گر انجام می گیرد.

داوطلب بومی : به کسی اطلاق می گردد که در استان تهران ساکن باشد.

داوطلب شاغل : شاغل به کسی اطلاق می گردد که در دستگاه های اجرایی اعم از دولتی و غیر دولتی

1-در حرفه منطبق با رشته انتخابی  شاغل باشد.

2-در هنگام ثبت نام مشغول به فعالیت باشد.

3-یک سال سابقه کار و بیمه لازم را داشته باشد.

***با توجه به امکان تغییر تعریف شاغل از متقاضیان در خواست می گردد در هر دوره پذیرش به تعریف شاغل مصوب هر مرکز دقت کرده و این نکته را در نظر داشته باشند که مراکز تعاریف متفاوتی از شاغل برای رشته های خود ارائه می کنند.