مدیر عامل کارخانه شیرالات ماهان و مدیر عامل دانشگاه ماهان هدایت​