آدرس:پاکدشت بزرگراه امام رضا نرسیده به امام زاده طالب روبروی شهرک خسرو
مرکز علمی کاربردی ماهان هدایت

کد پستی 3394164861

 

مشاوره انتخاب رشته و ثبت نام: 09190908520 (مهندس امیر سودی)